mobirise.com

Klokhet om kropp

Vi har viktig kunnskap

Vi er unge gutter og jenter 16-25 år med erfaring fra å bruke kunstige stoffer for å endre utseendet. Vi gir råd til voksne om hva slags hjelp vi trenger for å velge andre løsninger.


Hva som gjør at vi har valgt å endre på utseendet er forskjellig, men det vi har felles er at vi har opplevd noe vanskelig eller dumt i livene våre. Da har vi brukt kroppen vår til å forsøke å få det bedre. Vi ønsker at andre som tenker på å endre utseendet skal få hjelp til å snakke om hvordan de har det, så de vet at det er mulig å velge andre løsninger for å få det bedre på innsiden. Vi har kjent at det kan være vanskelig for voksne å forstå oss. Mange voksne kan tenke at kroppspress og sosiale medier er grunnen til at vi fikser på kroppene våre, men vi som har erfaring vet at det ligger mer bak. Derfor håper vi at dere voksne vil lytte til oss med erfaring, og bruke rådene våre. Fordi vi har vært der selv, vet vi hva andre som oss trenger.

Hva vi har endret på

Noen av oss bruker steroider for å bygge muskler.
Noen av oss tar injeksjoner som Restylane, Juvederm eller Botox for å forstørre eller glatte ut.
Noen av oss tar operasjoner som fettsuging eller implantat for å endre noe permanent.
Noen av oss tar piller eller sprøyter for å bli brunere.
Noen av oss endrer ansiktet helt, med masse sminke, hår- og vippeextensions.

Våre opplevelser av kroppspress

"Vi som er usikre påvirkes mer av sosiale medier, filmer og reklame. Den usikkerheten har oppstått et annet sted"

Hvem er vi?

"Når du likner ganske mye på mamma eller pappa og de hele tiden klager på kroppen sin, da tenker du jo at det er noe galt med deg"

Hvordan kjennes det å endre på kroppen?

"Det kjennes lettere å gjøre noe med utseendet enn å jobbe med innsiden. Å endre hvordan man tenker og føler er en stor jobb" 

Hvordan snakke med oss om kropp i klassen?

Råd fra oss til skolen, om hvordan dere kan gjøre det trygt å snakke om kropp og følelser på skolen.

Hvordan lære oss om kropp i timen?

Råd fra oss til skolen, om hvordan vi kan lære om kropp og helse i timen.

Hvordan prate med oss en til en?

Råd fra oss til voksne vi møter, om hvordan dere kan hjelpe oss som tenker på å endre utseendet.

Til deg som er ung

Råd fra oss som har endret på utseendet, til deg som tenker på å gjøre det.

Til deg som vil lage en god skole

Råd fra oss til dere som jobber med skolesystemet, om hvordan lage skoler og skolehelsetjenester som kan ta i mot oss som trenger noen å snakke med. 

Til deg som vil vite mer om Forandringsfabrikken

Om Forandringsfabrikken, vår metode, og barn og unges kunnskap.

Klokhet om kropp

Et prosjekt i regi av Forandringsfabrikken

Klokhet om kropp er et prosjekt der 80 gutter og jenter 16-25 år fra hele landet har delt erfaringer om hvorfor de har endret på kroppen sin. De har gitt råd til hvordan voksne kan hjelpe dem til å finne andre løsninger, og hvordan de kan snakke med unge om kropp og følelser. Alle de unge har erfaring med å ha endret på utseendet med kunstige midler, eller de har hatt tanker om å gjøre det. De unge har ulike historier, men noen tanker og erfaringer går igjen hos mange. Her presenteres historier, fortalt av noen av dem, i tillegg til de viktigste rådene fra alle.