Site Builder


Hvordan kjennes det å endre på kroppen?

 "Et utseende som tar fokus lager et skjold mot verden, 
som kan beskytte oss mot å bli såra"

Samlet kunnskap fra 80 unge gutter og jenter som har endret på kroppen med operasjoner, piller eller sprøyter, om hvordan det kjennes å endre utseendet. Her er noen av tankene som går igjen hos oss unge, før og etter at vi gjør forandringene. 

Før vi endrer

Noen av oss har opplevd at voksne tror at vi bare er opptatt av utseendet.
At de ikke spør om grunnene bak.
Da kan det bli til at vi lukker oss helt og trekker oss unna.

Noen voksne kan virke veldig opptatt av å informere om at å endre på kropp er farlig.
Vi tenker ikke alltid konsekvenser, men mer her og nå.
Da kan det bli til at vi tar sjansen, i stedet for å angre. 

Noen av oss er redde for at de voksne skal kritisere oss for forandringene vi har gjort.
Eller at det blir vanskelig å få seg jobb når andre ser vi har fikset på noe.
Det kan hende vi gjør det allikevel, fordi vi føler at vi trenger det.

Vi kan jo være redde for å angre etterpå, at det ikke blir sånn vi hadde tenkt oss.
Eller at det er noe som kan være farlig for kroppen.
Men vil man det nok, er det mange som gjør det allikevel.

Så lenge noe ikke er ulovlig tenker mange av oss at det ikke er noe farlig.
Selv om det har gått dårlig for andre, betyr ikke det at det samme skjer deg selv.

Etter vi har endret

Vi kan på en måte bli flinke til å se bra ut.

Når det kjennes som det eneste vi er flinke til er det vanskelig å slutte.


Vi blir blinde på det, ser ikke grensene og at det blir for mye.

Har vi fikset på noe, må jo liksom resten av kroppen passe.


Vi kan få et sykt bilde av oss selv og bli opptatt av det uoppnåelige.

Vi er aldri pene nok, fine nok, store nok, sterke nok.


I starten kan det kjennes som en lykkerus å se sitt nye jeg. 

Etter hvert blir det normalt og da føler vi ikke lykken lenger.

Da kan det bli til at vi vil ha mer.


Når man først har kommet inn i boblen er det vanskelig å komme ut av den. 

Man tenker at det er sånn det er forventet at man skal se ut.

 ava