Mobirise

Hvordan lage en god skole?

 " Det er fint med flere voksne som er trygge på å snakke med oss."

Et hovedsvar fra oss unge er at tilgangen på gode voksne som vi kan snakke med på skolene er veldig viktig for at vi skal få det bedre. Ikke alle får til å prate med helsesøster, derfor trengs det flere typer voksne som er tilgjengelige for oss. Vi ber Norge lage skoler med mange nok voksne som har gode verdier i hjertene sine, og som tør å se hele oss.

Flere å snakke med

Mange vil snakke om det vonde med en voksen.

Helsesøster får ofte ansvaret når vi trenger noen,

men det blir vanskelig at hun skal ha tid til alle.

I tillegg er vi elever forskjellige, og trenger ulike mennesker for å åpne oss.

Derfor er det fint når det er flere voksne på skolen som er trygge på å snakke med oss.

Da er det viktig at vi vet hvem vi kan prate med, og at de voksne viser at de er der.


En snakkeperson

Vi ønsker oss snakkepersoner på skolen, som kun kan være til for prater. 

En snakkeperson bør være på skolen hver dag.

Vi må vite hvor personen har kontoret sitt,

og det er best når det er der ikke alle ser om man går.

Vi kan gå til personen med hva som helst,

og vi trenger ikke å lage avtaler og vente til neste uke.


Tid til «livet»

Å sette ord på tanker og følelser, gir mer plass til å lære.

Vi ber Norge lage skoler der det alltid er tid til å snakke om livet.

Det kan være en egen fast time på timeplan.

Vi tror annenhver uke er lurest, så vi ikke mister tråden.

Vi foreslår at disse timene heter «livet».


En synlig helsesøster som vi kjenner

Det er smart med en synlig helsesøster.

Hun kan komme på besøk til alle klassene,

og av og til spise lunsj med oss.

Forteller hun litt om seg selv og hva vi kan komme til henne med,

blir det lettere for mange å komme.

Er hun borte fra kontoret kan hun henge opp en lapp med telefonnummer,

så vi kan ringe eller sende melding om vi trenger en prat. 


Bli kjent lokalt

Det er klokt med en helsesøster som vet litt om hvordan samfunnet utvikler seg.

Det er andre krav og forventninger til utseendet nå, enn da voksne var unge.

Kroppsidealene er også forskjellige på ulike skoler.

Derfor er det fint om helsesøster blir kjent med hva som er idealet på sin skole.


Vei oss på smarte måter

At vi blir veid hos helsesøster bidrar til veldig stort kroppspress.

Det hjelper ikke å si at det skal holdes hemmelig.

Mange av oss kan grue oss i flere uker.

Derfor er det smart om vi tar en prat sammen først,

så helsesøster kan vite hvordan det gjøres tryggest mulig for oss.

 ava