mobirise.com


Hvordan lære om kropp i timen?

"I undervisningen bør vi se alle typer kropper"

Et hovedsvar fra oss unge er at undervisning om kropp og selvfølelse må forandres. Dette er viktige temaer som opptar nesten alle unge, så vi ber dere ta det alvorlig, og jobbe for at vi lærer ting som ruster oss for livet. Gjør dere det på gode måter kan det skje positive ting i livene våre. 
Den voksne som leder timen
Det er godt for oss når en klok voksen får ansvaret for seksualundervisningen.
Vi vil lære av åpne og varme voksne som utfordrer fordommer, i og rundt oss. 
Vi lærer mye når de voksne tør å snakke om det vi lurer på. 
Ser vi voksne som er avslappet, er det lettere å spørre om ting vi lurer på.

Bruk alle typer kropper i opplæring 
På barneskolen lærer vi om puberteten for første gang.
Bilder i bøkene og tegninger på tavla er oftest av tynne og muskuløse kropper. 
Da kan vi tro at det er sånn vi skal se ut.
I undervisningen bør vi se alle typer kropper.

Snakk alle kropper opp
Det gjør voksne ved å snakke fint om alle kropper.
Det hjelper ofte lite at vi får høre at vi er fine som vi er.
Snakker voksne fint om forskjellige kropper er det lettere å tro på.
Det holder ikke bare å ikke si noe stygt, vi trenger å høre noe positivt om alle typer kropper.

Lær oss sunnhet  
Vi trenger kunnskap om sunn helse.
Da er det fint å lære at en sunn kropp ikke handler om hvordan vi ser ut. 
Vi trenger å lære om hva som gjør at kroppen fungerer bra.
Og hva som gjør at vi kan trives godt i vår i egen kropp. 

Å bli kjent med egen kropp
Det er fint om vi fra barneskolen blir kjent med kroppene våre. 
Vi kan prate om at det er vanlig å se forskjellig ut.
At vi er i forskjellige fasonger og størrelser.
Får vi hjelp til å bli glad i kroppen vår når vi er ung,
blir vi mer forberedt på kroppspress når vi blir eldre.
Det er bedre å bygge trygge barn, enn å reparere usikre ungdommer.

Foreldremøte om kropp
Skolen bør invitere til foreldremøter hvor de voksne snakker om kropp og press.
Kanskje kan unge som er trygge nok, forklare foreldrene at vi påvirkes av dem.
Og om hvordan det kjennes når voksne snakker uklokt om kropp og utseende.
Da får de muligheten til å bli en bedre støtte for oss.