Mobirise Web Page MakerHvordan prate med oss en til en?

 "Lytt i stedet for å gi løsninger"

Et hovedsvar fra oss unge er at vi trenger voksne som tør å se bak oppførselen vår og lurer på hva som er grunnen til at vi gjør som vi gjør. Vi ber dere voksne som møter oss, om å være nysgjerrige og se på grunner bak at vi ønsker å endre på kroppen. Da blir det lettere for oss å fortelle om det innerste, og få hjelp til å ta kloke valg for oss selv. 
Se oss tidlig
Mange av oss har opplevd at voksne har brydd seg for sent.
Da har vi kanskje allerede endret på noe vi ikke kan endre tilbake.
Det er viktig at dere bryr dere tidsnok.
Det er godt med voksne som bryr seg på en varm måte.
Ser dere vi har det vondt, er det fint om dere forsøker å prate med oss.

Bli kjent med oss
Vi er mange som ikke tør å ta i mot hjelp fra fremmede.
Derfor må dere bli kjent med oss, og la oss bli litt kjent med dere.
Dere kan for eksempel fortelle om familien deres og hva dere liker å gjøre,
og spørre oss om det samme.
Da blir det tryggere å ta imot hjelp.

Om vi kommer til dere
Voksne kan lure på om vi har gjort noe med kroppene våre.
Har vi tatt initiativ til å prate med dere betyr det som oftest at vi er klare for å prate.
Da kan det være smart om dere spør oss direkte, det kan være en åpning til at vi prater mer.

Om dere kommer til oss
Utseende kan være et sårt tema for mange. 
Vi kan kjenne det som skamfullt at vi ikke tåler kroppspresset, og har endret på kroppen vår. 
Vil dere snakke med oss fordi dere er bekymret, kan det være smart at kropp glir inn som et tema etter hvert.
Unngår vi å svare er det fint med voksne som ikke gir opp å spørre.

En voksen med mot
Voksne kan gi unge mot til å bryte barrierer.
Det er fint om dere deler hvordan det er for dere å leve med kroppspress,
og annet forventningspress.
Da kan hjelpe oss til å snakke om følelsene våre.

Spør bak utseendet
Det er klokt av voksne å spørre bak oppførselen eller utseende vårt.
Alt har sine grunner, og det ligger alltid en historie der.
Det er bedre at dere spør for mye, enn for lite.
Det kan ligge mer bak enn dere tror.

Lytt i stedet for å gi løsninger
Vi trenger voksne som først og fremst lytter til oss.
Vi kan føle oss avvist om dere bare skal komme med løsninger.
Setter dere inn tiltak uten at vi har bedt om det, kan vi trekke oss unna og lukke oss helt.
Ber vi selv om hjelp, er det fint om dere forsøker å gi konkret hjelp så raskt som mulig. 

Voksne som er bevisst på fordommer
Mange av oss kjenner på skam og tabuer rundt å fikse på utseendet.
Det kan være vi tester ut voksne for å se hvordan dere reagerer når vi forteller.
Derfor er der fint med voksne som forsøker å være bevisst på egne fordommer.
For mange av oss kjennes det ut som en riktig løsning for oss.
Vi trenger ikke å være enige om at det er en bra ting,
men vi trenger å bli møtt med nysgjerrighet, ydmyket og respekt.

Unngå pekefinger
Vi klarer ikke å ta i mot hjelp fra voksne som bare sier at vi må slutte, eller som vil få oss til å slutte med tvang.
Trusler om straff, eller bare snakk om konsekvenser fungerer også dårlig. 
Det skaper avstand og gjør at vi trekker oss unna.

Finn informasjon for oss
Vi kan miste respekt for voksne som later som de vet masse.
Kan dere lite om konsekvenser rundt operasjoner, steroider og injeksjoner,
er det fint om dere er ærlige.
Da kjennes det godt om dere hjelper oss til å finne den informasjonen vi søker. 

Følg oss opp
Hvis vi snakker med en voksen om det,
er det godt om dere ikke sender oss videre med en gang.
Spør oss igjen om hvordan vi har det,
da forstår vi at dere har lyttet og at dere bryr dere.
Det kan være smart om vi setter av tid til en neste prat med en gang.
Da blir det enklere ikke å ombestemme seg for å ta i mot hjelp. 

Hjelp oss videre
Noen av oss kan trenge medisinsk hjelp,
eller å få snakke med en erfaren behandler.
Da er det trygt om vi får hjelp av dere til å komme i kontakt med dem.
Noen av oss kan også trenge at dere følger oss første gang.