https://mobirise.com/

 

Om Forandringsfabrikken

Forandringsfabrikken (FF) er en ideell stiftelse som inviterer barn og unge som er i systemene med som «proffer», fordi de har viktig kunnskap om hvordan hjelp og hjelpesystemer fungerer i Norge. Proffene presenterer barn og unges kunnskap til politikere, fagfolk og andre med makt til å forbedre hjelpesystemer og skole. Målet er å gjøre tjenester for barn og unge best mulig for flest mulig, med bakgrunn i råd fra dem som har opplevd dem selv. Det finnes ingen opplæring for å bli proff.  

Barn og unge deler kunnskap


FF sin hovedsamarbeidspartner er barn og unge i hjelpesystemer og skoler over hele Norge. De inviteres til å gi svar i FFs ulike prosjekter, i samarbeid med skoler, fagfolk i barnevern eller psykisk helsevern, fra støttegrupper og brukerorganisasjoner. Mange proffer finner også veien til FFs prosjekter og formidlingsarbeid selv, eller gjennom andre organisasjoner. Alle som er i eller nylig har vært i systemene, kan delta.

Frivillig og anonymt

All deltagelse i FF er frivillig. Unge under 16 år inviteres til å gi svar i prosjekter, eller holde foredrag med FF med samtykke fra foreldre, fosterforeldre eller barnevern. Unge fra 16 år avgjør selv om de vil delta, og blir med i samråd med en voksenperson som har ansvar for dem. På hvert sted vi holder samlinger, samarbeider vi med gode voksne (proffvarmere), ansatt av FF for å følge opp proffene i regionene. Der unge er i lite eller ingen kontakt med hjelpeapparatet og uttrykker behov om det, jobber vi for å tilrettelegge for at denne kontakten skal bli bedre, så hjelpen oppleves best mulig for de unge. 

Deltagende metode

FF har utviklet forandringsmetodikk i tett samarbeid med barn og unge. Forandringsmetodikk er inspirert av Participatory Learning and Action (PLA), en deltagende metodikk brukt i ulike deler av verden. Metodikken inneholder kreative og visuelle metoder. De unge formidler erfaringer og råd til systemene gjennom foto, film, plakater, illustrasjoner og dialog. De unge som er med arbeider i grupper, og den enkeltes historie er ikke i fokus. De inviteres til å dele erfaringer og gi råd til hvordan systemene for barn og unge kan bli bedre. På samlingene stiller fabrikkarbeidere åpne spørsmål til de unge om hva som er bra, og hva som bør forandres i skole, barnevern, psykisk helsevern, NAV, kriminalomsorg eller mottak av unge asylsøkere.  

Oppsummering av kunnskap

Alle rådene fra samlinger dokumenteres. Fabrikkarbeidere og proffer som er med i prosjektgruppa går gjennom alle svarene fra alle samlingene. I gjennomgangen peker deg seg alltid ut hovedsvar – altså de svarene mange har gitt til hvordan systemet kan bli bedre. Vi får ofte spørsmål om hvorfor så mange av rådene til barn og unge er like. Vi tenker at noe av svaret ligger i Forandringsmetodikken, som vi har brukt mange år på å utvikle, sammen med barn og unge. Fokuset er på at det skal være trygt for barn og unge å fortelle ærlig om hva de tenker er nyttig og ikke nyttig i de forskjellige systemene. Barn og unge har lært oss at vi må stille ”nedover-spørsmål”, som handler om å stille spørsmål bak symptomene deres, som vi også kaller smerteutrykk. Vi spør om hva barn og unge trenger for at mennesker i de forskjellige systemene skal komme ned til årsaken for hva som gjør vondt innerst inne, og hva som er nyttig hjelp når man har kommet ned til årsaken. Disse rådene ser vi at ofte ligner. Vi tror det handler om hva barn og unge trenger når de har vondt, og hvordan de ønsker å bli møtt, på tross av forskjellige diagnoser og forskjellige liv. Hovedsvarene presenteres i magasiner, filmer og bøker. Målet er at det i dokumentasjonen skal stå svar som mange av de unge har gitt, slik at fagfolk og myndigheter som bruker de unges kunnskap kan utvikle systemer basert på hovedsvar fra alle.


Les mer om Forandringsfabrikken og våre prosjekter: http://www.forandringsfabrikken.no/

 ava